Политика за поверителност

Политика за защита на личните данни

Онлайн магазин - СП Пекарна „Радост“ е разработен от Фондация „Радост за нашите деца“. Повече за нас можете да научите от  https://fondaciaradost.org/

 

Декларация за лични данни

Фондация „Радост за нашите деца“ декларира дълбокото си убеждение и вяра в правото на поверителност и неприкосновеност на всеки човек. Политика за защита на личните данни на Фондация „Радост за нашите деца“, описва начина на събиране и използване личните данни на посетителите на нашия онлайн магазин; описващ Вашите права. Предоставяме подробна информация относно начина, по който работим с личните данни при използване на онлайн магазин - СП Пекарна „Радост“. С правилата за ползване на онлайн магазина може да се запознаете чрез Общи условия за използване на онлайн магазин СП Пекарна „Радост“.

Моля, прочетете внимателно Политиката за защита на данните. Фондация „Радост за нашите деца“ запазва правото си периодично променя и/или актуализира Политиката за защита на данните.

 

Политика за защита на личните данни

Когато предоставяте Ваша лична информация на онлайн магазина или чрез него, Вие се съгласявате, че тя ще бъде събирана, обработвана и запазена така, както е описано в настоящата Политика за защита на личните данни. Фондация „Радост за нашите деца“ обработва Вашите лични данни в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните – (EU) 2016/679, защита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ”, както и действащото български законодателство за защита на личните данни.

 

Групи лични данни, обработвани от Фондация „Радост за нашите деца“:

- IP адрес и друга автоматично събирана информация. Повече можете да научите в Политика за бисквитките.

- Данни за заявка – имена, пощенски адрес, мобилен или телефонен номер, имейл адрес – в случаите, в които е направена заявка за продукт.

- Информация за плащане — включително данни за извършване на покупки като данни за платежната Ви сметка, адрес за доставка и фактуриране.

В случаите, в които изрично и активно заявите вашето съгласие за това, Фондация „Радост за нашите деца“ обработва информация, предоставена от вас – писмо, мнение, коментар и пр., с цел публикуване на онлайн магазина или на сайта на Фондацията – https://fondaciaradost.org/ или във Фейсбук профила на Фондация „Радост за нашите деца“ и Социално предприятие Пекарна „Радост“. За достоверността на всички данни, предоставени в този случай, Фондация „Радост за нашите деца“ не носи отговорност.

По изключение можем да изискаме от вас да ни предоставите допълнителни идентификационни данни, за да удостоверите вашата самоличност.

Фондация „Радост за нашите деца“ има правото да изпраща до всички свои потребители покани за участие в проучвания. Участието винаги е доброволно и е по желание от страна на потребителя. В случаите, в които изрично сте дали съгласие, ще използваме имейла Ви, за да Ви изпращаме информация - Нюзлетър за нови продукти или услуги, които предлагаме чрез онлайн магазин - Социално предприятие Пекарна „Радост“.

 

Законно основание за събирането и обработването на лични данни
Фондация „Радост за нашите деца“
обработва Вашите лични данни, когато:

- изрично и активно Вие сте предоставили своето съгласие за това;

- сте заявили доставка на наши продукти;

- сте заявили осъществяване на наши услуги;

Вашите лични данни са необходими за изпълнение на направената заявка и спазване на изискванията на данъчното, финансовото или друго вътрешно законодателство на Република България.

 

Цели на обработването на ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

За целите на ясната и коректна комуникация.

За целите на точното изпълнение и доставка на Ваша поръчка.

За целите на изискванията на данъчното и счетоводно законодателство.

При извънредни обстоятелства Фондация „Радост за нашите деца“ може да обработва допълнителна идентификационна информация, с цел избягването на финансова измама или кражба на самоличност.

По изключение Фондация „Радост за нашите деца“ може да обработва допълнителни данни като снимки, видеоклипове и др., за целите на различни кампании или събития само в случаите, когато вие изрично заявите желание за участие в тях. За да можем да изпращаме информация и рекламни материали само в случаите, когато вие активно и доброволно сте заявили такова желание.

 

Срок, в който съхраняваме ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

В случаи на изпращане на поръчката – за срока до успешното получаване на пратката и допустимият срок за връщането й. В случай, че изискаме допълнителни данни, за да удостоверим Вашата самоличност, ще запазим тези данни, докато законовото изискване за запазването им вече не е налице.

В случай на събиране на лични данни за целите на конкретни кампании, акции, и други събития, периодът на обработка ще бъде посочен във всеки случай, а участниците ще бъдат информирани за него.

 

Потенциални получатели на ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:
Фондация „Радост за нашите деца“
не предоставя Вашите лични данни на трети лица, освен ако специален закон не изисква това или в изброените по-долу случаи :

  •  Предоставяме Вашите имена, пощенски адрес, мобилен или телефонен номер, имейл адрес на куриерската фирма, която доставя Вашия заявен продукт.
  •  Когато специален закон изисква това, Фондация „Радост за нашите деца“ прехвърля необходимите лични данни към компетентните данъчни и други държавни органи, както и към доставчиците на счетоводни услуги.

 

Гарантиране сигурността на ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Използваме различни физически, технически и административни стандарти, технологии и процедури за сигурност, които помагат за защитата на Вашите лични данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда на подходящо ниво в зависимост от чувствителността на информацията.

Фондация „Радост за нашите деца“ е определила свои служител, който отговаря за обработката на личните данни на своите потребители.

 

По всяко време ВИЕ имате право:

  •  Да поискате достъп до Вашите лични данни, които Фондация „Радост за нашите деца“ обработва, както и да получите копие от тях.
  • Да поискате изтриването на личните ви данни (правото да бъдете "забравени"), ако считате, че обработването вече не е необходимо за целите, с които същите са събрани. Това право не може да бъде упражнено в случай, че специален закон предвижда изрично запазването на тези данни за определен срок.
  • Да поискате коригиране на неточни и грешни лични данни в случаите, когато те не отговарят на истината.
  • Можете да оттеглите съгласието си за получаване на рекламни съобщения по всяко време безплатно, като използвате опцията за отписване от регистрация предвидена във всяко имейл съобщение.
  • За да упражнявате някое от гореизброените права, изпратете имейл съобщение с молбата си на нашата страница за контакт или на имейл на radost.varna@abv.bg  и ще получите отговор в най-кратък срок.
  • По всяко време, ако се считате, че Вашите права за защита на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган по защита на данните, Комисия за защита на личните данни – https://www.cpdp.bg/