Нарине Банкова: Вярвам, че когато видиш проблем, не се оплакваш, а действаш и го оправяш

Нарине Банкова: Вярвам, че когато видиш проблем, не се оплакваш, а действаш и го оправяш
27 април 2022

През 2018г., фондацията създава социално предприятие. Пекарна „Радост“ осигурява заетост на младежи с множество увреждания над 18 години.  За нашата фондация децата със специални образователни потребности са кауза. И родителите, и ние искаме детето да бъде добре посрещнато в първи клас. Заветната цел е да посещава масово училище. Амбицията ни е децата да идват при нас още на 2 годинки, защото подкрепата от по-ранна възраст е много важна за резултатите от нея. Понякога, дори забелязвайки дефицити и затруднения, родителите не се обръщат към специалист заради грешната представа, че „ще го израстат“ в по-късна възраст. Ако родителят има доверие на социалната услуга и на специалистите в нея, ще може проблемът да се идентифицира по-рано и въздействието да бъде по-навременно. Това е нашата мисия.

В социалното ни предприятие Пекарна „Радост“ работят младежи с множество увреждания над 18 години. Опитът с тях показва, че неща, които са нормални за ежедневието на човек – хигиенните навици, спазване на работно време, дисциплина по време на работа – са трудни и проблематични за тях. За справянето с тези проблеми трябва да се работи много по-рано.

Смятам, че услугите за деца със специални образователни потребности трябва да бъдат диференцирани за деца (до 10-11 г.) и за подрастващи. Именно в юношеската възраст е моментът на въпросите „Кой съм аз?“, „Защо обществото не ме приема такъв, какъвто съм?“. В тази възраст трябва да има друг вид занимания – не толкова терапевтични, колкото обучения в трудови умения, умения за справяне с ежедневните нужди, социални контакти, развиване на емоционалната интелигентност.

Традиционното образование не е панацея за децата със СОП. То не им дава нужната конкурентоспособност. Трябва да развиваме допълнително уменията им да се грижат сами за себе си, както и интересите към професия, която е според техните възможности и потенциал. Така те ще станат самостоятелни възрастни, а не зависими потребители на социални услуги.

За да постигаме добри резултати както за малките деца, така и за юношите със СОП, децата трябва да бъдат подпомогнати и придружени от родителите в този процес. Родителят да не се чувства сам и „изгубен“ в проблема на детето. Усещането за „път без изход“ пред родителя неминуемо се отразява негативно върху отношенията в семейната структура и в терапевтичния процес.

Цялото интервю четете на:  https://nmd.bg/narine-bankova-vyarvam-tche-kogato-vidish-problem-ne-mrankash-i-ne-se-oplakvash-a-stavash-deystvash-i-go-opravyash/?fbclid=IwAR0UqPNCPOKTTArnWZ8F3OODxQUTp7zse4TiJu0Qlf9eX1o9h2ZBOxUF_6o

 

27 април 2022
Социалното предприемачество

"Животът дава на всеки време и място. От нас зависи да ги изпълним с радост". Браун Терминът „социално предприемачество“ се появява през 70-те и 80-те години на ХХ век и се разпространява по цял свят след работата на Бил Драйтън, основател на организацията Ашока - Светът на социалното предприемачество.

прочети още