Социалното предприемачество

Социалното предприемачество
27 април 2022
Социалното предприемачество е понятие, отнасящо до хора, които работят за намиране на иновативни решения на социалните проблеми в различни области като образование, благосъстояние, околна среда, намаляване на бедността, права на човека и др. Повечето от проектите се осъществяват като неправителствени и нестопански организации, като част от организации с нестопанска цел или общественополезни дружества, известни като „третия сектор“.
 
Често такива организации възникват там, където липсват достатъчно инициативи за активно социално включване. Към 10% от икономиката на Европа се дължи именно на социалното предприемачество, активно подпомогнато от правителствата и частни дарения. В Белгия броят на регистрирани и работещи социални предприятия е над 18000. А в България те са към 4000. Социалните предприемачи намират решения за проблемите в своята общност. Подобни начинания са работещо средство за постигане на социалната промяна в обществото, чрез развиване възможностите на различни уязвими групи хора, като формира нови за тях умения и знания. И докато целта на всяка бизнес организация е да генерира финансови печалби, то целта на социалната организация е да промени нагласите в обществото и да формира условия за адекватен социален живот за най-уязвимите.
 
Като закупувате продуктите на Пекарна "Радост" - Варна Вие давате шанс на тези момичета и момчета да бъдат самостоятелни, да имат работа и смислен живот, защото те са част от нас. Видимата част от нашето общество.
Благодарни сме за вашата подкрепа!
27 април 2022
Нарине Банкова: Вярвам, че когато видиш проблем, не се оплакваш, а действаш и го оправяш

По случай 15-ия рожден ден на Национална мрежа за децата разговаряме с Нарине Банкова – председател на Фондация „Радост за нашите деца“. Фондацията съществува от 2004 г. и управлява услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални образователни потребности в град Варна. Центърът помага на децата по-лесно да се адаптират в училищната среда, образованието да стане по-достъпно за тях. През 2018 г. фондацията създава социално предприятие. Пекарна „Радост“ осигурява заетост на младежи с множество увреждания над 18 години.

прочети още